Wild High Club
1643760000

Wild High Club

0.01 K
0.01 K

/

Analog. Digital. Slumpmässig. Kuraterad. Heter. Vild! En NFT-samling som var analog född, penselmålad, bläck på papper, maskin randomiserad och handvald. Precis som naturen avsåg. Från konstnären Eric Broers kommer en samling av 420 unika karaktärer som bildar Wild High Club. Varje NFT kom från penselmålade original, sedan digitaliserade, randomiserade och handvalda för att gå med i familjen. Slutligen har varje medlem ett unikt namn baserat på deras egenskaper, kunnighet och färdigheter för att betala räkningarna. Du är mer än bara ett nummer här. Med namn som Mr. Sneeze, Short Marbles och Dr Crazy Dreams finns det någon för alla. Gå med i Wild High Club, släpp på 2.2.22 @ 2:22 PM UTC!