Tatu Bola
1645228800

Tatu Bola

0.3 K
0.3 K

/

En 333 armadillos samling som är baserad på 2 huvudpelare. Fist one, stöd en brasiliansk icke-statlig organisation som heter ”Associação da Caatinga”. Denna icke-statliga organisation hjälper till att bevara armadillos huvudhabitat den brasilianska Caatinga. För det andra vill vi hissa den brasilianska flaggan på NFT-marknaden och visa att brasilianare är kapabla.