Punkubics
1644537600

Punkubics

0.02 K
0.02 K

/

Samlingen innehåller 3333 verk som genereras från dessa nivåer. Var och en skiljer sig från den andra. Blandningen av dessa nivåer genererar ursprungliga Punkubics som tillfredsställer allas smak. Punkubics stannade inte vid minting: vår avsikt är att skapa en solid gemenskap för att organisera ett utrymme i metaversum och olika typer av spel för att belöna våra ägare.