Generösa robotar DAO
1644883200

Generösa robotar DAO

17 K
17 K

/

Generous Robots DAO är en samling av 5555 slumpmässigt genererade robotar på Solana. 70% av mintförsäljningen och royaltiesna kommer att gå direkt till den lokalt ledda DAO-fonden. Att äga en Generous Robots NFT gör dig till medlem i GR DAO med rösträtt. Du kan också få tillgång till styrningsforumet och discord-privata kanaler.