Fluffy Pigs
1645315200

Fluffy Pigs

0.05 K
0.05 K

/

Fluffy Pigs är en samling på 3.769 grisar. Fluffy Pigs drop kommer att vara den ⏰ 20 ⏰ februari. Droppen kommer att göras på Polygon blockchain och kommer att ha 3 huvudsteg: 1️Offentligt gratis mynta ( ) upp till 719 tokens gräns och upp till 3 tokens max per adress. 2️Omedelbart efter att 719-gränsen är slutsåld kommer varje fluffig gris att ha en kostnad på 0,02 Eth (30 MATIC) för de 3 000 tokens som finns kvar. 3️Efter slutsålt eller 48 timmar. Senare (vad som händer först) kommer metadata att avslöjas, och proveniensposter kommer att laddas upp på webbsidan för att matcha proveniensposten som ställts in för kontraktsdistribution. Fluffyverse och fluffigt land är här för att stanna och utvecklas till enorma saker! Stor nytta utvecklas för att öka projektets livslängd! Håll dig uppdaterad! Följ med oss på Twitter!