Element Bots
1644019200

Element Bots

15.7 K
15.7 K

/

Det periodiska systemet av element har kommit till liv i form av 10 000 Elementbots som en krigslön mellan tio klaner på Polygon Blockchain över värdesaker resurser. Gå in i Elementverse och vårt Elementbot PVP, P2E-spel där du kan spela, samla och tjäna. Varje Elementbot är laddad med unika egenskaper, inklusive: fysiska attribut, personlighetsdrag och militär doktrin medan varje klan har speciella krafter och agerar inom sitt eget politiska trossystem. Som medlem i Elementbots kommer din Elementbot NFT att ge dig exklusiv tillgång till Elementverse och vårt Elementbots PVP, P2E-spel där du kan tjäna värdefulla resurser. Att tjäna dessa resurser kommer att fungera som katalysator för kemiska reaktioner för att producera Elementbots uppgraderingsform, Moleculebots! Detta innebär att Elementbot-medlemmar kommer att ha exklusiva rättigheter att skapa de molekyler du älskar och njuta av som: Salt, Koffein, och Serotonin!