Da Mästare
1643846400

Da Mästare

1.5 K
1.5 K

/

En gemenskap byggd för Econoverse Da Champs är en samling av 10 000 avatarer som fungerar som din medlemsåtkomst till THE FORUM, en plats där handlare, samlare, entreprenörer, movers & shakers från alla företag går med för att skapa framgångsrika framtider. Da Champs är sugrören som rör om i drinken i affärer. Inom denna gemenskap kommer utbyte av idéer, tekniker och utbildningsmaterial att uppmuntras. Möjligheten till rabatter på mäklaravgifter samt expertråd om alla handelsaspekter och plattformar kommer att göras tillgängliga. Få ett försprång på marknader och affärer. Bli en av DA CHAMPS!