Bali East Paradise Decentralized Hotel
1643414400

Bali East Paradise Decentralized Hotel

0.04 K
0.04 K

/

Bali East Paradise är ett decentraliserat hotell som erbjuder gratis vistelsekvot för Golden Key-innehavare, genom att samla Golden Key får du privilegiet, du kan stanna två månader varje år utan att betala någon avgift. Du kan också byta dina rumsrättigheter med andra personer via NFT. Bali är en ö turistmål som är känd för sin skönhet, för dig som vill vara fri från hotell hyra avgifter, samla Golden Key nu. Läs mer på https://www.balieastparadise.com/